Skip to main content

REKLAMACJA

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w czasie wyszczególnionym poniżej, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

– wady fabryczne; 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki

– uszkodzenia powstałe w trakcie transportu; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

– niezgodności z zamówieniem; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

PROCEDURA REKLAMACJI

1. Przed upływem wyszczególnionego powyżej czasu reklamacyjnego należy wysłać na adres e-mail: exchange.return@moniquerosher.com:

 • Tytuł maila: REKLAMACJA, „NUMER ZAMÓWIENIA”
 • Opis uszkodzenia i wypełnienie formularza reklamacyjnego, umieszczonego na dole strony
 • zdjęcia lub krótki filmik uszkodzonego Towaru

2. Monique Rosher Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi Klienta o otrzymaniu formularza oraz wskaże kolejne kroki do wykonania.

3. W ciągu kolejnych 7 dni Klient zobowiązany jest odesłać Towar wraz z formularzem reklamacyjnym na adres wskazany przez Moniqeu Rosher Sp. z o.o.

 • Towar musi być w stanie nienaruszonym
 • Towar musi być w stanie kompletnym, w fabrycznym opakowaniu
 • Nie może nosić śladów eksploatacji
 • Musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany
 • Plomba zabezpieczająca nie może mieć znamion uszkodzenia lub zerwania.

UWAGA! Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru powiadomi Klienta o wyniku kontroli. Kontroli będzie podlegał stan zwróconego towaru, ewentualne ślady użytkowania lub uszkodzenia, które powstały na skutek nieprawidłowego używania materiału.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zaproponuje Klientowi wymianę danego towaru na inny. Jeśli Klient nie zechce skorzystać z wymiany towaru na inny, sklep zwróci Klientowi w ciągu kolejnych 14 dni równowartość ceny zakupu towaru, którego nie jest możliwe ponowne dostarczenie.

6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt odesłania Towaru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.

Reklamacji nie podlegają towary z wyraźnymi śladami użytkowania oraz towary źle użytkowane, które są niezgodne z jego opisem na stronie.

ZWROT ( ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
 • w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować MONIQUE ROSHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Kazimierska 32, 84 – 230 Rumia, email: exchange.return@moniquerosher.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MONIQUE ROSHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Kazimierska 32, 84 – 230 Rumia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Wymagania zwrotu:

 • Towar musi być w stanie nienaruszonym, nie użytym;
 • Jeśli zwracanym towarem są kosmetyki zapieczętowane plombą zabezpieczająca, plomba zabezpieczająca nie może być uszkodzona ( zerwana/odklejona/przecięta itp. Plomba musi być w stanie nienaruszonym) – W przypadku gdy towarem są rzęsy magnetyczne lub eyeliner magnetyczny, a plomba zabezpieczająca została naruszona w sposób umożliwiający użytkowanie produktu (również rozpakowanie), towar w takim przypadku nie podlega zwrotowi, z uwagi na brak możliwości użycia go przez inną osobę;
 • Towar musi być w stanie kompletnym, w fabrycznym opakowaniu;
 • Nie może nosić śladów eksploatacji;
 • Musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.

W przypadku nie spełnienia wymagań dotyczących zwrotu, zwrot nie zostanie uznany.

Przed odesłaniem towaru prosimy o wiadomość mail (exchange.return@moniquerosher.com) z zdjęciami, na których widoczny jest kosmetyk z nie naruszoną plombą zabezpieczającą (dotyczy to również rozpakowania produktu) i oświadczeniu o nie użyciu towaru (w przypadku gdy są to kosmetyki i rzęsy magnetyczne).

 

UWAGA! Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.